Einar Olav Larsen

Jeg heter Einar Olav Larsen (42), er gift og far til tre jenter på null, fem og sju år, som har gått, går eller kommer til å gå i Kanutten barnehage i Verdal.

Jeg er utdannet folkemusiker fra Ole Bull-akademiet på Voss, med fiolin/hardingfele som hovedinstrument. Jeg har vokst opp i en musikkfamilie, med både far og bror som er folkemusikere, og jobber nå som frilansmusiker og musikkpedagog.

Jeg har vært tillitsvalgt til SU i to år, og har også sittet i styret i det kommunale foreldreutvalget (KFU) i Verdal i to år med blant annet ansvar for revidering av vedtektene.

Jeg er opptatt av å se sammenhengen mellom barnehage og skole i større grad. Det bør være samme status for barnehage som skole når det gjelder rammeverk og ellers. Samtidig; har barnehagefeltet, som ferskere og mer «dynamisk», noe å lære bort til skolefeltet?

Jeg mener ellers at det er viktig med et godt foreldresamarbeid og -engasjement fra barnehagen av, også for at det skal fungere godt inn i skolen senere.

Jeg er også opptatt av å utnytte de «forser» som Norge har med nærhet til natur, friluftsliv, landbruk også videre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev