Amalie Ristin Rimpi

Eg heiter Amalie Ristin Rimpi, er 26 år og bur i Bodø kommune i Nordland saman med Nils Johan, og dottera vår på tre år.

Eg er under utdanning for å bli lulesamisk grunnskulelærar og jobbar no som kulturskulelærar i Hamarøy kommune og som forskingsassistent for SpedAims. Eg har hatt verv som varamedlem i det ungdomspolitiske utvalet til sametinget for Sametinget i til saman to år.

Eg brenn spesielt for samisk kultur og språk, i tillegg til retten til trygg opplæring for barn og unge. I Foreldreutvalet for barnehagar ønskjer eg mellom anna å bidra med å fremja det samiske foreldreperspektivet i saker som gjeld barnehagar.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev