Utvalgsmedlemmene

Her er de seks representantene til foreldreutvalget som ble oppnevnt for perioden 2020-2023 av Kongen i statsråd i 2019. Finn ut hvor de kommer fra, hvilken bakgrunn de har og hva de brenner for.

Einar Olav Larsen

leder

Møt Einar Olav

Jeg heter Einar Olav Larsen (42), er gift og far til tre jenter på null, fem og sju år, som har gått, går eller kommer til å gå i Kanutten barnehage i Verdal.

Jeg er utdannet folkemusiker fra Ole Bull-akademiet på Voss, med fiolin/hardingfele som hovedinstrument. Jeg har vokst opp i en musikkfamilie, med både far og bror som er folkemusikere, og jobber nå som frilansmusiker og musikkpedagog.

Jeg har vært tillitsvalgt til SU i to år, og har også sittet i styret i det kommunale foreldreutvalget (KFU) i Verdal i to år med blant annet ansvar for revidering av vedtektene.

Jeg er opptatt av å se sammenhengen mellom barnehage og skole i større grad. Det bør være samme status for barnehage som skole når det gjelder rammeverk og ellers. Samtidig; har barnehagefeltet, som ferskere og mer «dynamisk», noe å lære bort til skolefeltet?

Jeg mener ellers at det er viktig med et godt foreldresamarbeid og -engasjement fra barnehagen av, også for at det skal fungere godt inn i skolen senere.

Jeg er også opptatt av å utnytte de «forser» som Norge har med nærhet til natur, friluftsliv, landbruk også videre.

Cathrine Ballo Olsen

nestleder

Møt Cathrine

Jeg heter Cathrine Ballo Olsen, er 44 år og bor i Tromsø sammen med min samboer Audun og våre fire barn. Alle er gutter i alderen 16 år, 11 år og tvillinger på seks år. Har i 14 sammenhengende år hatt barn i Bymyra barnehage i Tromsø, så har lang erfaring fra samarbeid med barnehagen.

Jeg er utdannet økonom, og jobber nå som avdelingsleder og ressurssenterleder for Nord i Azets Insight AS. Her har jeg jobbet i 23 år, så vi kan vel si at jeg stortrives med å jobbe med kombinasjonen av mennesker og økonomi.

Jeg har hatt verv som SU-medlem og SU-leder ved Bymyra Barnehage i Tromsø i til sammen seks år, og har nylig gitt meg som SU-leder da mine yngste gutter nå begynner på skolen.

Jeg brenner spesielt for at alle barn skal ha like rettigheter og en trygg hverdag i både barnehagen og skolen. Jeg er også veldig opptatt av overgangen mellom barnehage og skole, og at denne blir mest mulig optimal for barnet.

Erik Eika

Møt Erik

Jeg heter Erik Eika, er 35 år og bor i Sandvika i Bærum kommune. Jeg er gift med Maren og vi har ei jente født i 2015 og en gutt født i 2018. 

Jeg er utdannet sivilingeniør og jobber som rådgivende ingeniør i Norconsult AS.

Jeg er nå med i FAU og leder i SU i Hamang barnehage, til sammen har jeg vært med i FAU i to år. 

Jeg brenner spesielt for god bemanning og stabilitet i personalgruppen, for å gi barna god barnehagehverdag med stabile voksenrelasjoner. Det er også viktig at det legges til rette for at barna opplever mestring i barnehagen.

Marte Oppedal Vale

Møt Marte

Jeg heter Marte Oppedal Vale, er 43 år og bor i Oslo sammen med Lars og to barn, en gutt født i 2015 og jente født i 2017. Mine barn og jeg selv har nedsatt hørsel.

Jeg er utdannet statsviter, Cand.Polit, har erfaring fra Barne- og likestillingsdepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet som rådgiver, og jobber nå som interessepolitisk seniorrådgiver ved Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Jeg brenner spesielt for mangfold i barnehagen. At barn og voksne skal erfare og se at vi i fellesskap blir sterkere når forskjellene oss imellom blir brukt positivt.

Barn og unge som har erfart og lært mangfold i praksis, fortsetter med det inn i voksen- og arbeidsliv. Barn med tilretteleggingsbehov har likestilt rett til å delta og utvikle seg i barnehagen.

Thomas Ole Andersen

Møt Thomas Ole

Jeg heter Thomas Ole Andersen, er 42 år og bor på Røros/Plassje i Trøndelag fylke sammen med kone og tre gutter på fire år, sju år og 13 år. 

Jeg er utdannet historiker, og jobber nå som fagleder for kultur ved Aajege samisk språk- og kultursenter. 

Helt siden jeg var i tenårene har jeg vært engasjert i det samiske organisasjonslivet. Etter at jeg fikk barn har naturlig nok en stor del av mitt engasjement omhandlet forutsetninger for barnas samiske liv og framtid. Jeg har blant annet vært en av pådriverne for etablering av et sørsamisk barnehagetilbud på Røros. 

Silje Lødøen Fiksdal

Møt Silje

Eg heiter Silje, er 32 år og bur i Brattvåg i Ålesund kommune i Møre og Romsdal fylke. Eg bur saman med min mann Egil og våre to born, Troy på to år og Brian som er fem år. 

Eg er utdanna lektor med tilleggsutdanning og jobbar som assisterande rektor på ein ungdomsskule.

Eg har også verv som SU-leiar i Tryggheim barnehage Brattvåg.
Eg brenn spesielt for at born skal kjenne seg trygge i barnehagen. Dette krevjar tilsette som kjenner borna og er interesserte i dei, i tillegg til nok tilsette på jobb i barnehagane.

Eg er også spesielt oppteken av born og unge si psykiske helse og syns det er positivt at born lærar seg å sette ord på ulike kjensler allereie i barnehagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev