Dialogmodellen

Når du planlegger foreldremøter anbefaler vi Dialogmodellen. Dialogmodellen setter trygt og godt barnehagemiljø på agendaen og skaper en god dialog mellom foreldre, og foreldre og ansatte. FUB har vært delaktig i prosessen som ledet til modellen.

Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell med utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”, som FUB var en del av. Modellen skaper en god dialog mellom foreldre, og mellom foreldre og ansatte.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev