Samtaleplakater til samarbeidsutvalget (SU)

I samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken har FUB utarbeidet samtaleplakater som skal engasjere og motivere foresatte til å bli en aktiv del av barnehagehverdagen. Filene finner du også på nordsamisk og de kan lastes ned som pdf i bunn av saken.

Samarbeidsutvalget (SU)

Samtaleplakaten «SU-arbeid nå skal vi jobbe sammen» er ment som en ressurs til arbeid i Samarbeidsutvalget (SU) i barnehager. Plakaten er utviklet i samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken, samt hovedorganisasjonen Virke.

samtaleplakat su

Digital dømmekraft i barnehagen

Samtaleplakat om digital dømmekraft kan være til god hjelp i samarbeidsutvalgets (SU) refleksjonsarbeid rundt skjermbruk i barnehagen og hjemmet. Plakaten er utviklet i samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken, samt hovedorganisasjonen Virke.

Voksnes rolle i arbeidet med barnehagemiljø

Samtaleplakat som tar for seg voksnes rolle i arbeidet med barnehagemiljø. Plakaten er utviklet i samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken, samt hovedorganisasjonen Virke.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev