Materiell utarbeidet sammen med andre

Her kan du laste ned materiell som FUB har utarbeidet sammen med andre samarbeidspartnere. Alle filene kan lastes ned som pdf i bunn av saken.

Samarbeidsutvalget (SU)

Samtaleplakaten «SU-arbeid nå skal vi jobbe sammen» er ment som en ressurs til arbeid i Samarbeidsutvalget (SU) i barnehager. Plakaten er utviklet i samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken, samt hovedorganisasjonen Virke.

samtaleplakat su

Digital dømmekraft i barnehagen

Samtaleplakat om digital dømmekraft kan være til god hjelp i samarbeidsutvalgets (SU) refleksjonsarbeid rundt skjermbruk i barnehagen og hjemmet. Plakaten er utviklet i samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken, samt hovedorganisasjonen Virke.

Voksnes rolle i arbeidet med barnehagemiljø

Samtaleplakat som tar for seg voksnes rolle i arbeidet med barnehagemiljø. Plakaten er utviklet i samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken, samt hovedorganisasjonen Virke.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.