Rollemodeller mot mobbing

Rollemodeller mot mobbing er et gratis verktøy til barnehager til bruk på foreldremøtet for å involvere foreldre i det forebyggende arbeidet mot mobbing og utestengelse. Ressursen består av fem filmer og tilhørende diskusjonskort. FUB har deltatt i jobben med å sette sammen spørsmål til diskusjonskortene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev