Hele barnet, hele løpet; mobbing i barnehagen

I prosjektet «Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen» (2013-2015) jobbet FUB og FUG sammen med Universitetet i Agder, Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus. Målet var å bidra med kunnskap for å forebygge mobbing i barnehagen. Hele rapporten finner du som pdf i bunn av sida.

Hele barnet, hele løpet
Bildet viser forsida til forskningsrapporten «Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen»

Her leser du hele rapporten som e-bok

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev