Foreldretips om vennskap

I samarbeid med Redd Barna har FUB og FUG laget en plakat med fem foreldretips for å motvirke mobbing og utestenging. Plakaten er oversatt til sju ulike språk og kan lastes ned som pdf i bunn av sida.