Mat i barnehagen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

De fleste barn tilbringer mange timer i barnehagen, mange dager i uken, og mat og måltider er en viktig og sentral del av dagen. Ved måltidene henter barna ny energi, får en roligere stund. Det er og sosial trening ved å vente på tur og berike ordforråd rundt mat. Det er forskjellig fra barnehage til barnehage hva gjelder mat, hva som må tas med hjemmefra og hvilke måltider barnehagen eventuelt tilbyr. Måltidene skal fremme barnas utvikling og være en god og trygg arena for barna.

Dette sier veileder fra Helsedirektoratet om mat i barnehagen:

 1. Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen, med medbrakt eller servert mat.
 2. Barna i barnehagen bør få god tid til å spise, minst 30 minutter.
 3. Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostråd.
 4. Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt eller bær hver dag.
 5. Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen. Vann bør alltid være tilgjengelig.
 6. Servering av kaker, kjeks, is, saft og liknende bør begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus bør unngås.
 7. Spisemiljøet i barnehagen skal fremme helse, mat- og måltidsglede, og personalet bør delta aktivt i måltidet.
 8. Måltidene i barnehagen skal være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat og måltidsaktiviteter.
 9. Det skal legges til rette for god håndhygiene i barnehagen, og håndvask bør gjennomføres før måltidene.
 10. Maten i barnehagen skal være lagret, tilberedt, servert og merket i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet.
 11. Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til mat og måltider.
 12. Barnehagen bør ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt.

LES OGSÅ: Helsedirektoratets anbefalinger for mat og måltider i barnehagen

Kostpris

I forskrift om foreldrebetaling i barnehager paragraf 1 står det at: “utgifter for kost kan komme i tillegg til makssatsen.” Kostprisen i barnehage skal ikke overstige de faktiske utgiftene barnehagen har for mat og drikke til barna. Dersom barnehagen har en egen kjøkkenassistent, kan lønnsutgiftene til denne tas med i beregningen.

Barn som trenger tilpasset mat

Der barnehagen serverer mat skal det tilpasses for barn med allergier og matintoleranser, og det er foreldrene som må informere og gi råd til barnehagen om hva barnet kan spise eller ikke tåler. Barnehagen må også vite om hva som skjer om barnet ved et uhell skulle få i seg noe de ikke tåler, og hvordan disse symptomene eventuelt skal behandles.

Informasjon fra Helsedirektoratet sier at “De fleste allergiske reaksjoner hos barn skyldes proteiner i melk, egg, fisk og nøtter og sjeldnere soya og hvete. Vanlige matoverfølsomhetstilstander er laktoseintoleranse og cøliaki.” Hos de minste barna er melkeallergi og allergi mot egg mest vanlig. 

Det bør legges opp til at barn med tilpasningsbehov av maten og de andre får så like måltider som mulig, slik at dette ikke er en kilde til “fristelser” for de andre barna og slik at dette oppleves som naturlig for barna som trenger dette. Matintoleranse bør gjerne dokumenteres av foreldrene, for eksempel med en legeerklæring slik at barnehagen vet hva de må forholde seg til.

Les her hva FUB mener om mat i barnehagen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev