– Målet er å sitte igjen med gevinst

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Dette bildet viser FUB-leder Einar Olav
Dette bildet viser Bodil Houg

Torsdag 26. august inviterer FUB våre kolleger til Nordisk nettverk om foreldre samarbeid og foreldreinvolvering.
Tema denne gang er mobbing i barnehagen.

– Målet er at nabolandene skal utveksle styrker som forhåpentligvis kan tas med inn i arbeidet mot mobbing i barnehagen, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Kolleger fra Sverige, Danmark, Island og Finland møtes til drøfting og gruppearbeid førstkommende torsdag. Tidligere har nettverket hatt fysiske møter i blant annet København. Grunnet pandemien blir årets møte digitalt.

Dette er et bilde av Ingrid Lund

Anerkjente fagfolk

I tillegg til FUB-leder Einar Olav Larsen byr vi på anerkjente forelesere og fagfolk som Ingrid Lund (professor i spesialpedagogikk) og Bodil Houg (Ombudet for barn og unge i Viken).

Dialogmodellens mor, Ingrid Lund, skal fortelle om hvor viktig det er med dialog mellom foreldre og ansatte for å håndtere mobbing i barnehagen.

Senere på dagen får vi høre leder for Ombudet for barn og unge i Viken, Bodil Houg, deler erfaringer i arbeid med barnehager, samt fortelle ulike utfordringer foreldre med barn i barnehagen har på vegne av sine barn.

Gruppediskusjoner

Bolken det er knyttet mest spenning til er erfaringsdelingen i gruppediskusjonene. Her skal foreldreutvalgsrepresentantene fra de nordiske landene fortelle om lovverk som omhandler trygt og godt barnehagemiljø i sine land. I diskusjonene vil utfordringer og styrker fra de ulike landene bli løftet fram.

– Vi i FUB er klare på hva vi mener kan forbedres i det norske lovverket om trygt og godt barnehagemiljø.  Vi vil ha Statsforvalteren inn som klageinstans i mobbesaker i barnehagen, akkurat som i skolen, sier FUB-leder Einar Olav Larsen, før han fortsetter:

– Dette er bare et av verktøyene for å få bukt med mobbingen i barnehagen. Forhåpentligvis finnes det tiltak i våre naboland som vi kan ta med oss i det viktige arbeidet mot nullvisjonen.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev