Make barnehagen greit again

Barnehageansatt sammen med to barn.
FUB ønsker en bemanningsøkning i barnehagen. Bildet viser en barnehageansatt sammen med to barn.

For foreldre er det vondt å høre ansatte i barnehager som forteller at de ikke strekker til sammen med barna våre. Løsningen ligger i en lokalpolitisk oppvåkning.

– Jo mer jeg har lært om behovene små barn har for å kunne bli robuste nok til å mestre livet, jo mer har jeg kjent på alt vi bør gjøre, men som vi ikke rekker over, skriver pedagogisk leder Kristin Øien Bjørvik i et leserinnlegg i Barnehage.no.

– Jeg forstår de som velger å forlate yrket, for etter mange kamper så føler man seg ikke lytta til, sier barnehagelærer Andrea Seim Jakobsen i Foreldrepodden.

Dette er bare to av en rekke fortellinger fra barnehverdagen. Fellesnevneren er mangel på ansatte og budskapet rimer bekymringsfullt godt med statistikken:

  • Barnehagesektoren har en gjennomsnittlig sykefraværsprosent på 9 prosent (de siste to årene), ifølge Nav. Resten av yrkene i landet hadde en fraværsprosent på 5.
  • Antall førstevalgssøkere til barnehagelærerutdanningen er nær halvert fra 2019 til 2023.
  • En SSB-rapport fra 2022 avslører at hver tredje barnehagelærer under 55 år hadde forlatt barnehagesektoren i løpet av de siste ti årene.  
  • SSB har regnet seg fram til at vi vil mangle 13 000 barnehagelærere i 2030.  

Oppsummert: for altfor mange av våre barns nærmeste omsorgspersoner er det ikke greit å jobbe i barnehagen lenger.

Det er skremmende, men nødvendig, at barnehagelærere, assistenter og styrere fortsetter å komme med usminkede versjoner fra hverdagen sammen med mitt og ditt barn. Det er på tide å ta ansatte på alvor, at vi kobler statistikk og fortelling, og svarer med tiltak. Til syvende og sist må politikerne på Stortinget våkne og endre bemanningsnormen. I mellomtiden setter vi vår lit til en lokalpolitisk oppvåkning.

Snu den negative trenden

Inspirasjonen er lett tilgjengelig for lokalpolitikere som ønsker å styrke bemanningen:

  • Årdal kommune øker grunnbemanninga med tre ansatte i sine seks barnehager denne høsten.
  • Trondheim kommune tilførte elleve barnehager en ekstra ansatt – sykefraværet gikk ned hos hele staben, i perioder opptil 2,5 prosentpoeng lavere enn snittet i andre barnehager i kommunen.
  • Fire Sandnes-barnehager satt denne våren inn vikar i plantiden til pedagogene for å opprettholde bemanningsnormen mens plantiden gjennomføres. Resultatet er lavere sykefravær, mindre stress og økt trivsel hos både assistenter og pedagogkolleger.
  • Tre barnehager i Tønsberg har hatt to ekstra ansatte – en fagarbeider og en pedagog – i et prøveprosjekt i et år. Prosjektet er så vellykket at politikerne har bestemt å forlenge det.

Vår stemme går til politikere som tar grep og bedrer hverdagen i barnehagen. Kjære politikere; invester i de yngste – få betalt her og nå og i framtiden. Snu den negative trenden og la de nye fortellingene fra barnehage-Norge bli de gode opplevelsene de ansatte opplever med barna våre. Make barnehagen greit igjen!

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev