Legemiddelhåndtering i barnehagen

Bildet viser en jente som får medisin.

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har utarbeidet nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Rutinen beskriver hvordan legemiddelhåndtering praktisk bør foregå, og hva avtalen mellom foreldre og barnehage bør inneholde. De nasjonale rutinene rundt håndtering av legemidler i barnehagen er tilrettelagt for praktisk bruk og vil bidra til å gi barnehagen og foreldrene trygghet i hverdagen.

En del barn og unge som bruker legemidler i det daglige, har behov for bistand til å få tatt legemidlene. Foreldrene vil i de aller fleste tilfeller ivareta oppgaven med å gi barnet nødvendige legemidler i kraft av foreldreansvaret. I en del situasjoner vil imidlertid foreldrene ikke ha mulighet til å gi den hjelpen barnet trenger. Det gjelder i første rekke når barnet er i barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Hensikten med rundskrivet er å gi en gjennomgang av dagens regelverk og gi noen anbefalinger om rutiner for håndtering av legemidler i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Formålet er å avklare ansvarsforhold og bidra til god kommunikasjon mellom foreldre, de pedagogiske institusjonene, rekvirerende lege og det personellet som skal bistå med legemiddelhåndteringen.

Les rundskriv om håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning

I tillegg til rutinebeskrivelser er det utarbeidet fire skjema som kan benyttes:

  • Avtale om medisinering av barn i barnehage, skole og SFO.
  • Skjema for medisinoversikt.
  • Skjema for utlevering av medisiner i barnehagen.
  • Skjema for mottak av medisiner fra foreldrene til barn som trenger medisiner.

Rutiner og skjemaer er veiledende, men departementene oppfordrer til at rutinene benyttes og eventuelt justeres etter behov.

Rutiner og skjemaer for legemiddelhåndtering i barnehagen kan lastes ned her

Les om ulykker i barnehagen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev