Legemiddelhåndtering i barnehage

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har utarbeidet nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Rutinen beskriver hvordan legemiddelhåndtering praktisk bør foregå, og hva avtalen mellom foreldre og barnehage bør inneholde. De nasjonale rutinene rundt legemiddelhåndtering i barnehagen er tilrettelagt for praktisk bruk og vil bidra til å gi barnehagen og foreldrene trygghet i hverdagen.

I tillegg til rutinebeskrivelser er det utarbeidet fire skjema som kan benyttes:

  • Avtale om medisinering av barn i barnehage, skole og SFO.
  • Skjema for medisinoversikt.
  • Skjema for utlevering av medisiner i barnehagen.
  • Skjema for mottak av medisiner fra foreldrene til barn som trenger medisiner.

Rutiner og skjemaer er veiledende, men departementene oppfordrer til at rutinene benyttes og eventuelt justeres etter behov.

Rutiner og skjemaer for legemiddelhåndtering i barnehagen kan lastes ned her

Meld deg på vårt nyhetsbrev.