Foredrag

FUB tilbyr flere typer foredrag, som kan gjennomføres både digitalt og fysisk. Foredragene er gratis, og formålet er å bidra til et godt hjem-barnehagesamarbeid.

Vi tilbyr foredrag til både foreldremøter, personalmøter, styrermøter, lokale FUB, samarbeidsutvalg og studenter/lærerutdanninger. 

Foredragene er gratis for alle, med unntak for UH-sektoren. Her må bestiller dekke evt.reise og opphold for foredragsholder.

Vi vil selvsagt forsøke å tilpasse omfang og innhold til de rammer som er tilgjengelig, men vi anbefaler ikke mindre enn 2 timer på foredragene.
I alle foredragene legger vi opp til case, gruppearbeid og refleksjoner underveis.

Klikk her og fyll ut vårt kontaktskjema om du ønsker å bestille foredrag. Vi tar forbehold om ledig kapasitet hos våre rådgivere.

Kort om våre foredrag

Foreldresamarbeid til det beste for barnet

 • Hjem – barnehagesamarbeids forankring i lovverk og planer​
 • Hjem – barnehagesamarbeidets betydning
 • Mangfold i foreldregruppa​
 • Foreldresamarbeid på ulike nivå​
 • Gode råd og eksempler
 • Tips og materiell

Trygt og godt barnehagemiljø – hvordan kan barnehage og foreldre samarbeide?

 • Hva sier lovverket om trygt og godt barnehagemiljø, og hva betyr det for foreldresamarbeidet
 • Hvordan involvere foreldrene i det forebyggende arbeidet med å skape trygge, gode barnehagemiljø
 • Foreldre som en ressurs
 • Hvordan sette trygt og godt barnehagemiljø på agendaen?
 • Foreldrenettverk og gode møteplasser i barnehagen
 • Materiell og verktøy

Valgt inn i SU – hva nå?

 • Hvem sitter i SU?​​
 • Hva skal SU gjøre?​​
 • Hva sier lovverket om SU og foreldreråd​​
 • Forskjellen på foreldreråd, SU og FAU​​
 • Ulike roller i SU​​
 • Vedtekter​​/ retningslinjer
 • Hvilke saker kan opp i SU​​
 • Årshjul for SU arbeidet​​
 • Forberede og gjennomføre SU møte​r- eksempel på god praksis

Hvem er FUB og hvordan kan barnehagene bruke oss?

Et digitalt møte for styrere i barnehagene.

 • Hvem er FUB og hva kan du som leder bruke oss til ​
 • Foreldresamarbeid til barnets beste​
 • Rådgivninger og henvendelser til FUB – hva handler de om?
 • Mangfold i foreldregruppa​
 • Foreldresamarbeid på ulike nivå​
 • Leders ansvar i foreldresamarbeidet​
 • Vår rådgivningstjeneste
 • Vårt materiell; brosjyrer, filmer, foredrag og verktøy

Lokale foreldreutvalg for barnehager (FUB)

 • Hvordan starte opp et lokalt foreldreutvalg for barnehager i kommunen?
 • Hvem skal være med og hvilke roller skal de ha?
 • Legitimitet
 • Saker til behandling
 • Møtehyppighet
 • Vedtekter

Bestill foredrag

For å bestille foredrag bruk kontaktskjemaet nedenfor. Har du spørsmål kan du også ringe oss på tlf. 477 99 200. Ved henvendelser tar vi forbehold om ledig kapasitet hos våre rådgivere.

Henvendelse om foredrag

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev