Har din barnehage dugnadsbot?

Dugnad i barnehagen skjer som oftest en til to ganger i året, vår og høst. Her treffes foreldrene for å gjøre uteområdene til barnehagene finere og for vedlikeholde barnehagens utstyr som å male gjerde, luke i blomsterbed eller fylle på ny sand i sandkassen. Dette kan være noe foreldrene kan grue seg til, men ofte blir positivt overrasket over. Det er hyggelig å treffe de andre foreldrene og barnehagens ansatte, og fint å gjøre noe for at barna skal ha gode uteområder å leke på. Men kan man få dugnadsbot om man ikke dukker opp?

Noen barnehager ilegger foreldre som ikke dukker opp til dugnad en bot. Dette er stort sett ikke store beløper, men noen barnehager har 500 kroner i timen i bot om foreldre ikke stiller på dugnad. Om dette er slik i din barnehage, og i så fall hvor mye, står beskrevet i vedtektene til barnehagen. Barnehagens vedtekter er en kontrakt mellom barnehageeieren (kommunen, om barnehagen er kommunal) og foreldrene, som for eksempel sier noe om åpningstider, feriestengt, foreldrebetaling, oppsigelse og dugnad og eventuell dugnadsbot ved fravær. Barnehagens vedtekter kan du finne på barnehagen sine nettsider

Dersom barnehagen vil pålegge foreldrene å jobbe dugnad i barnehagen, må dette stå i barnehagens vedtekter. Vedtektene må vise at dugnad er en del av avtalen mellom barnehagen og foreldrene.

Må jeg jeg betale hvis ikke jeg kommer på dugnad i barnehagen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev