Har barnehagen lov til å innhente navn og adresse for det enkelte barn?

Barnets og foreldrenes navn, fødselsdato og adresse er offentlige opplysninger, og barnehagen har lov til å innhente dette.

Lister over barn i barnehager er etter offentlighetsloven et offentlig dokument. Hovedregelen er at så lenge listene kun inneholder navn, adresse, telefonnummer og eventuelt fødselsdato, er hele listen offentlig og kan oppgis ved krav om innsyn.

Personnummer skal derimot unndras offentligheten. Taushetsplikten vil likevel gjelde dersom noen av barna har hemmelig telefonnummer eller adresse, eller dersom adressen røper et forhold som kan anses som personlig, for eksempel at vedkommende bor på en barnevernsinstitusjon.

Dersom det i listen kommer frem informasjon om at barnet får tilrettelagt opplegg på grunn av behov for ekstra støtte, vil taushetsplikten også gjelde.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.