Har barnehagen lov til å innhente navn og adresse for det enkelte barn?

Barn
Bildet viser en liten jente

Barnets og foreldrenes navn, fødselsdato og adresse er offentlige opplysninger, og barnehagen har lov til å innhente dette.

Hvordan må barnehagen forholde seg til deling av barnelister til foreldrene?

Foreldre og elever ønsker ofte å få utlevert klasselister med navn og kontaktinformasjon, slik at det blir lettere å ta kontakt med hverandre. Å utlevere klasselister er tillatt etter både personvernregelverket og offentlighetsloven.

Klasselister kan inneholde informasjon om

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-post

Lister over barn i barnehager er etter offentlighetsloven et offentlig dokument. Hovedregelen er at så lenge listene kun inneholder navn, adresse, telefonnummer og eventuelt fødselsdato, er hele listen offentlig og kan oppgis ved krav om innsyn.

Barnehagen kan dele lister over barna så lenge den ikke inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, som for eksempel adressen til et barn med hemmelig adresse. Slike opplysninger må barnehagen slette fra listen eller sladde før de gir den ut.

Noen steder defineres navnelister som interne dokumenter for å kunne holdes tilbake fra offentlig innsyn. Den enkelte barnehage/barnehageeier må selv gjøre sine vurderinger av hvordan de håndterer navnelistene.

Datatilsynet anbefaler at barnehagene ikke publiserer barnelister offentlig på internett.

Personnummer skal derimot unndras offentligheten. Taushetsplikten vil likevel gjelde dersom noen av barna har hemmelig telefonnummer eller adresse, eller dersom adressen røper et forhold som kan anses som personlig, for eksempel at vedkommende bor på en barnevernsinstitusjon.

Dersom det i listen kommer frem informasjon om at barnet får tilrettelagt opplegg på grunn av behov for ekstra støtte, vil taushetsplikten også gjelde.

Foreldrene kan selv også velge å dele informasjon seg imellom. Dette kan for eksempel løses slik: Foreldrene som ønsker å stå på en slik liste kan skrive ned egen kontaktinformasjon på et ark etter et foreldremøte, og dette arket kan siden distribueres fra en forelder til andre foreldre i barnehagen/avdelingen.

Les hva Datatilsynet sier om utlevering av lister over barn

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev