Håper 2023 blir bemanningens år

Einar Olav Larsen
På bildet ser vi utvalgsleder i FUB, Einar Olav Larsen.

Vi har under ett år igjen som utvalgsmedlemmer. Vi skal jobbe knallhardt for å få gjennomslag for sakene våre på oppløpssida, skriver FUB-leder Einar Olav Larsen.

Så er vi godt inne i det fjerde og siste året i utvalgsperioden. Vi begynner å få det travelt, men lover å jobbe hardt i tida som gjenstår. I mellomtida begynner Kunnskapsdepartementet jakten på nye kandidater til Foreldreutvalget for barnehager. En ting er sikkert, det finnes mange engasjerte foreldre som står på for å få til et godt samarbeid med barnehagen. Kjenner du noen er det bare å komme med forslag til oss, så skal vi videreformidle.

Vi som nå sitter i utvalget har mye å se fram til i 2023, og tilbake på i 2022. Her er noen av sakene:

Barnehagedagen 2023

Barnehagedagen 2023 nærmer seg med stormskritt, den arrangeres 14. mars. Denne gang setter søkelyset på en av våre hjertesaker – bemanning – og den positive betydningen flere ansatte vil gi for barn i barnehagen. Årets tema har truffet noe dagsaktuelt. I starten av 2023 har vi lest saker om pedagoger som selv sier fra om uakseptable forhold og foreldre som bekymrer seg for rovdrift på ansatte.

LES ALT OM BARNEHAGEDAGEN 2023 HER

Det er utrolig mange dyktige ansatte sammen med barna våre, men foreldre flest vet ikke nok om hvor mye de står på i hverdagen. Vi håper 2023 blir året hvor flere forstår det vi i FUB har lært: bemanningsnormen er en minimumsnorm som ikke gagner barn eller ansatte.

Vi i FUB skal gjøre vårt for å spre denne kunnskapen. Akkurat nå er vi i innspurten i arbeidet med en animasjonsfilm. Målet er å forklare politikere og foreldre hvor lite de ansatte rekker å være sammen med barna våre i løpet av en arbeidsdag. Når filmen er ferdig håper jeg at foreldre bidrar med å dele den. Vi må jobbe sammen for å skape forståelse og press på beslutningstakerne. Kompetanseheving er viktig, men lar seg ikke gjennomføre i praksis med mindre vi bemanner opp.

Mobbing

Lenken over fører deg til FUBs rapport «Ett skritt til».

2022 var året vi hadde et ekstra fokus på trygt og godt barnehagemiljø. Høydepunktet kom 19. mai, med lansering og overlevering av rapporten «Ett skritt til» til kunnskapsministeren på frokostseminaret vårt.

Barn som har det vondt i barnehagen må ha samme klagerett som elever i skolen. Vi er ikke i mål, men rapporten og frokostseminaret ga oss i vind i seila. FUB får stadig flere henvendelser om barn som ikke har det trygt i barnehagen – vi har ingen tid å miste. Det handler om å få på plass en viktig brikke i kampen mot utenforskap i samfunnet.

Streiken tok på

En sak som påvirket mange foreldre en måneds tid i fjor høst, var streiken i private barnehager. Av respekt for streikeretten valgte FUB bevisst å holde en lav profil under forhandlingene, men vi merket oss konsekvensene. Mange barn og foreldre ble hjemmeværende under covid, skolestreik og deretter barnehagestreik.

Mens streiken pågikk, og det var lite framgang, var det flere som etter hvert stilte spørsmålstegn ved insentivene til partene for å komme seg til forhandlingsbordet. FUB vil ikke spekulere, men vi forventer at partene har kommet til en løsning som de kan leve med i mange år.

Må få på plass politiattest

En annen sak som har fulgt oss siden starten av utvalgsperioden, og som igjen har vært aktuell i media, handler om innstramminger i kravet til politiattest for barnehageansatte. Etter vår mening er det ingen grunn til at arbeidsgiver ikke skal få vite om forhold som frihetsberøvelse, tvang, kjønnslemlestelse og brudd på taushetsplikten, når de er på jakt etter nye ansatte i barnehagen.

Allerede i 2020 ba Stortinget regjeringen om å foreta regelendringen. I januar ba vi Tonje Brenna forklare hvorfor hun vil vente med å innføre krav om innstramminger ved levering politiattest. Spørsmålene, som ble sendt i brev, står fremdeles ubesvarte. Til media har ministeren sagt at endringen tidligst kommer høsten 2024, og hun har satt skolen først i prosessen. I brevet ber vi blant annet om svar på hvorfor skolen skal prioriteres først. Brevet kan du lese i sin helhet HER.

Fra barnehage til skole

Barnehagefeltet er en ung sektor i stadig utvikling. Det er mange saker som blir spennende å følge i det siste året for nåværende FUB, og som blir naturlig for det neste FUB å ta tak i videre. Jeg ser fram til givende utvalgsmøter i 2023, ikke minst er jeg glad for at vi kan treffes fysisk etter mange digitale møter i pandemisituasjonen.

Neste utvalgsmøte, i mars, kombinerer vi med studietur til Trondheim og ekstra fokus på vår tredje hjertesak; overganger. I Trondheim kommune jobber de nemlig godt med overganger, og har pilotprosjekter gående for en bedre overgang mellom barnehage og skole. Vi gleder oss til å se hvordan det fungerer i praksis.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev