God tilvenning i barnehagen

Ny barnehageplass
Bildet viser en liten gutt og mora hans. De er på vei til sin første dag i ny barnehage.

Å starte i barnehagen er en milepæl i små barns liv, også for foreldrene. Som oftest har barnet vært hjemme med en av foreldrene i permisjon, og hatt rolige dager og ubegrenset tilgang til foreldrene. Overgangen til barnehagen er stor, og det er viktig at man bruker tilvenningsperioden godt. Det må skje i et tempo som barnet er komfortabelt med. Barnehagen og foreldrene må ha en tett dialog i tilvenningsperioden og evaluere underveis.

Tradisjonelt settes det av tre dager til tilvenning i barnehagen, da dette er i sammenheng med det foreldrene har krav på i arbeidslivet. Dette kan for noen barn være for lite. De kan ha behov for en mer tilpasset tilvenningsperiode der en av foreldrene er der mer og barnet har kortere dager. Små barn kan ikke forberedes muntlig på å gå i barnehagen og trenger flere dager for å bli trygge på et nytt sted. De skal bli kjent med helt ukjente voksne og etter hvert knytte seg til dem. Dette er en prosess som krever tid selv om det er individuelle forskjeller. En langsom og trygg tilnærming til de ansatte forutsetter et nært samarbeid med foreldrene. Foreldrene bør gradvis trekke seg tilbake når de ser at barnet føler seg trygg på de barnehageansatte.

I de fleste barnehager får barna en av de ansatte som primærkontakt. Dette er den personen i barnehagen som stort sett tar seg av tilvenningen i barnehagen. Den har mest kontakt med barnet av de ansatte den første tiden. Det er en viktig forutsetning at den ansatte får et tillitsfullt forhold til foreldre og barn, og det bør derfor være mulig å endre kontaktperson ved behov.

HØR OGSÅ: Vår podkast om tilvenning i barnehagen

Våre beste tips for en god tilvenningsperiode i barnehagen

  • Besøk barnehagen i forkant av barnehagestarten. Uteområdene i barnehagene er åpne i helgene og på ettermiddagen etter at barnehagen er stengt. Det kan gjøre det lettere for barna å bli trygge der de kjenner omgivelsene.
  • Bruk oppstartssamtalen godt: ved oppstart i barnehagen blir alle foreldre tilbudt en oppstartssamtale med barnehagen. Der lærer barnehagen barnet å kjenne gjennom foreldrene og foreldrene får nyttig informasjon fra barnehagen. Denne samtalen er viktig for barnehagen slik at de vet mest mulig om barnet i forkant av oppstart. Hva liker barnet og spise, hva gjør han eller hun glad, hvilke sove- og spiserutiner har barnet? Og er det utfordringer som barnet har som barnehagen bør vite om?
  • Evaluer underveis: sett av tid til å evaluere med din kontaktperson i barnehagen om hvordan tilvenningen går. Er det noen ting som bør endres på? Også i forhold til hvor mye de anbefaler at dere som foreldre er til stede de neste dagene.
  • Gode rutine for adkomst og avskjed: Ha gjerne god tid når barnet skal leveres i barnehagen slik at levering i barnehagen ikke blir en stressende opplevelse for barnet. La barnet få tid til å si ha det, finne en favorittleke og vinke til deg fra et vindu.

LES MER OM: Tips til oppstart i barnehagen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hei, er du foresatt eller ansatt i barnehage?

Vi jobber for å lage riktig og godt innhold til våre brukere.
Ved å svare på dette hjelper du oss på veien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev