Glad for kompetanseløft, skuffet over bemanning

Statsbudsjett, Cathrine Ballo Olsen
På bildet ser du fungerende leder i FUB, Cathrine Ballo Olsen.

Foreldreutvalget for barnehager er glad for at regjeringen ser behovet for kompetanseløft i barnehagen, men er skuffet over at de ikke prioriterer bedre bemanning. Samtidig er det satt av provoserende lite til oppfølgingen av trygt og godt barnehagemiljø.  

I forslag til statsbudsjett for 2023 har regjeringen økt ramma til barnehager med over 300 millioner kroner. Store deler av potten går til kompetanseheving.

– Vi er glade for at regjeringen har sett behovet for en kompetanseheving i barnehagen, men er bekymret over at de ikke setter inn flere ansatte. Vi trodde faktisk at pandemien hadde vist hvor sårbar bemanningen i barnehagene er. Kompetanse er viktig, men det må også være nok ansatte sammen med barna, sier fungerende leder i FUB, Cathrine Ballo Olsen.  

Hun minner om at regjeringen selv lovet å «Forbetre bemanningsnorma slik at ho sikrar barna nok tilsette» i Hurdalsplattformen.

– Provoserende forslag

FUB er opptatt av trygt og godt barnehagemiljø, og ønsker at også barnehagebarn som ikke har det bra i barnehagen skal ha muligheten til å klage inn og få sin sak behandlet av statsforvalteren, slik barn i skolen har det. Dagens regelverk om trygt og godt barnehagemiljø trådte i kraft i 2021, men FUB har gjentatte ganger opplevd at det ikke går langt nok med tanke på barnets beste.

– At det er satt av en million til å øke kunnskapsgrunnlaget om barns trivsel i barnehagen og barnehagens arbeid med å følge opp loven, er provoserende. Erfaringen med paragraf 9A i skolen viser at regjeringen burde innføre tilsvarende sikkerhetsnett i barnehagen umiddelbart. Barnehagebarnas trygghet bagatelliseres sammenlignet med elever, og regjeringen ser ikke ut til å ha noen planer om å endre på dagens regelverk. Resultatet blir at vi fortsetter å svikte enkeltbarn, sier Olsen.

Positiv satsing i nord

Forslaget om gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark er positivt for både barn og foreldre.

– Gratis barnehage gir flere barn et barnehagetilbud og bidrar positivt til å utjevne sosiale forskjeller. Vi mener at dette vil ha en positiv effekt, og har en forventing om at dette etter hvert vil gjelde hele landet, sier FUB-lederen.

Av andre positive tiltak finner vi gratis barnehage fra og med barn nummer tre og en forsiktig reduksjon i maksprisen. Vi vet at dette er et krevende budsjettår og anerkjenner at det er satt av midler til kompetanseheving, men savner innføringen av en håndhevingsordning og styrket bemanning i barnehagen, avslutter Olsen.

LES OGSÅ: FUBS KOMMENTAR PÅ STATSBUDSJETTET 2022

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hei, er du foresatt eller ansatt i barnehage?

Vi jobber for å lage riktig og godt innhold til våre brukere.
Ved å svare på dette hjelper du oss på veien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev