Forsikringer i barnehagen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Ulykker og skader i barnehagen er som oftest små og ufarlige, men det kan likevel være fint å vite at om ulykken er ute er barnet ditt forsikret.

Barnehager inngår avtaler om forsikring av barn, personale og bygning/innbo. Det er vanlig at barnehager har kollektive ulykkesforsikringer for barna. I de kommunale barnehagene omfattes barnehagene av kommunenes forsikringsordninger.  De private barnehagene inngår gjerne avtaler via medlemsorganisasjoner, eier eller direkte med forsikringsselskap. Forsikringsordningene varierer, og vi anbefaler derfor å ta kontakt med barnehagen ved styrer for å få informasjon om hvilken forsikringsordning som gjelder.

Her er noen eksempler på hva barneulykkesforsikringen kan dekke:

  • barnet den tiden det oppholder seg i barnehagen
  • Barnehagebarna når de er på turer eller ekskursjoner
  • barnet den tiden det oppholder seg i barnehagen og alle arrangement i regi av barnehagen
  • barnet på vei til og fra barnehage

Forsikring for private eiendeler

Barnehagen er ikke ansvarlig for utstyr og ting som barna har med seg hjemmefra. Den obligatoriske barnehageforsikringen dekker ikke skade på briller og andre eiendeler, da trengs det en privat ulykkesforsikring. Noen barnehager har ordninger hvor barn får dekket skader på briller, men dette er ikke lovpålagt og avhenger av hva slags forsikringsordning kommunen har. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre hva som gjelder, det er ikke alltid reiseforsikring eller innboforsikring gjelder i barnehagen. 

Hvis et barn får noe ødelagt i forbindelse med mobbing eller trakassering som barnehagen burde ha stoppet, kan man be barnehagen om erstatning. Det samme gjelder hvis en ansatt er uforsiktig, eller hvis barnehagen er uaktsom. 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev