Foreldresamtale i barnehage

Bildet viser en liten gutt som sitter på fanget til faren sin. Sammen leser de ei bok.

Alle foreldre har behov for informasjon om barnets utvikling, og få vite at de har det godt den tiden de er i barnehagen. De fleste barnehager tilbyr derfor foreldre to samtaler med barnehagen i løpet av et barnehageår.

Foreldresamtale i barnehagen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet. Her kan man få verdifull innsikt om barnets utvikling, trivsel og eventuelle konflikter. Her er våre beste tips til hva det er lurt å tenke gjennom før foreldresamtaler.

Fem tips til foreldre som skal på foreldresamtale i barnehagen:

  1. Snakk med partneren din om ting dere ønsker å ta opp i foreldresamtalen slik at dere er godt forberedt til samtalen. Dette kan også være nyttig hvis dere ikke har mulighet til å stille begge to.
  2. Skriv gjerne opp punkter som du ønsker at dere skal ta opp.
  3. Hvilke fokusområder har de i barnehagen, bør dette følges opp også hjemme?
  4. Si fra hvis noe bekymrer deg. Er det noe dere ønsker at barnehagen skal følge litt ekstra med på?
  5. Gi barnehagen konstruktive tilbakemeldinger. Er det noe som kan forbedres, eller kanskje de barnehageansatte trenger litt velfortjent ros?

Dette kan du forvente av barnehagen i foreldresamtaler i barnehagen:

  • At de stiller godt forberedt.
  • de bruker sin kompetanse og verdifulle erfaring.
  • de har taushetsplikt.
  • At de ønsker det beste for barnet ditt.
  • At de er ærlige, at de trekker frem det positive, men også sier fra om det er utfordringer i barnehagen som trenger litt ekstra fokus.

Mange barnehager gir tilbud om samtaler ut over de planlagte foreldresamtalene gjennom et barnehageår. Dersom foreldrene har behov for en samtale på tomannshånd med en av de ansatte i barnehagen, kan foreldrene be om dette. Det er viktig at foreldrene ikke blir gående med bekymringer eller ubesvarte spørsmål vedrørende eget barn, men får tid til å drøfte barnets trivsel og utvikling med en av personalet så fort som mulig.

LES MER OM: Fem «dumme» spørsmål det er greit å stille på foreldremøte

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hei, er du foresatt eller ansatt i barnehage?

Vi jobber for å lage riktig og godt innhold til våre brukere.
Ved å svare på dette hjelper du oss på veien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev