Fire av ti foreldre har bekymret seg for sikkerheten til barna

Henter barn i barnehagen
Bildet viser foreldre som henter et barn i barnehagen.

Fire av ti foreldre har bekymret seg for sikkerheten til barnet sitt på grunn av lav bemanning. Det viser en fersk undersøkelse som tar for seg foreldres opplevelse av bemanningssituasjonen i barnehagen.

– Du skal føle deg trygg når du leverer barnet ditt i barnehagen. At så mye som 40 prosent har følt på usikkerhet på grunn av manglende bemanning er overraskende og bekymringsfullt, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Undersøkelsen er laget av Opinion på vegne av FUB og Utdanningsforbundet. 1000 foreldre har fått ulike spørsmål om opplevelsen av bemanning i sin barnehage. De melder blant annet om reduserte åpningstider og avlysning av ulike planlagte aktiviteter.

Også ansatte er bekymret

Foreldre er ikke alene om å stille spørsmål ved sikkerheten i barnehager. Tidligere i høst fikk også barnehagestyrere spørsmål om bemanning. Blant 1200 styrere meldte en fjerdedel at bemanningen har vært så dårlig at det har vært utrygt eller uforsvarlig for barna å være i barnehagen.   

I tillegg til utrygghet, melder foreldrene også om reduserte åpningstider. En av tre foreldre sier at bemanningsproblemer i barnehagen har ført til at barnehagen har hatt kortere åpningstid på grunn av for få ansatte. Undersøkelsen viser at det er foreldrene med barn over tre år som risikerer dette oftest. Reduserte åpningstider er vanligere i Nord-Norge enn på Østlandet og Sørlandet. 

Avlyser aktiviteter

I tillegg melder 40 prosent av foreldrene om at tynn bemanning og sykdom fører til at barnehagen avlyser planlagte aktiviteter. Aktiviteten som oftest avlyses er turer. Få folk på jobb gjør også at barna ikke får delta i matlaging, at større utflukter blir avlyst og at formings- og fellesaktiviteter blir lagt på is.

–  Dette er ikke bare bekymringsfullt overfor barna. Vi vet at ansatte legger mye arbeid i å planlegge en variert og utfordrende hverdag for barna våre. Når ansatte stadig må kjøre reserveopplegg, har jeg forståelse for at de vurderer en framtid utenfor barnehagen. Det er bare en måte å komme seg ut av bemanningskrisen vi er i nå, det er å få på plass en bedre bemanningsnorm så fort som mulig, sier FUB-lederen.

Seks av ti gir tommel opp

Selv om foreldrene merker bemanningen på flere ulike vis, synes allikevel seks av ti at det er god bemanning i deres barnehage. 24 prosent sier at bemanningen verken er god eller dårlig, mens 14 prosent svarer at bemanningen er dårlig eller svært dårlig.

– Det er grunn til å lure på hvor mye vi foreldre egentlig vet om hvor mange som er på jobb i barnehagen i løpet av dagene. Hadde jeg vært styrer hadde det sittet langt inne å snakke høyt om hvor mye en sliter med bemanningen. Tegnene på dårlig bemanning ser vi foreldre først når det går utover aktivitetene og opplegget vi vet om og kjenner til, når vi må levere og hente tidligere i barnehagen. Bemanningskrisen har pågått i noen år, men først nå begynner foreldrene å se konsekvensen av det, avslutter FUB-leder Einar Olav Larsen.

Her finner du hele foreldreundersøkelsen om bemanning

Les mer om Utdanningsforbundets styrerundersøkelse her

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev