Etterlyser bemanningsstrategi

bemanningskrise
Bildet viser et barn og en ansatt i en barnehage. Barnehage-Norge opplever en bemanningskrise etter en høst med mye sykdom.

FUB har sendt brev til Kunnskapsdepartementet der vi ber om en strategi for å øke bemanningen i barnehager.

– Det vi ser nå er dessverre ikke så veldig overraskende. Vi har advart mot den lave grunnbemanningen i årevis, og nå er bemanningskrisa et faktum, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

FUB har i løpet av høsten opplevd en økning i antall henvendelser fra foreldre, ansatte og styrere i barnehager over hele landet. Utvalget registrerer med bekymring at stadig flere må gi etter for smittebølgene; enten ved full nedstengning, rødt nivå eller kortere åpningstider. Foreldre er redde og holder barna hjemme fra barnehagen. Sykemeldingsprosenten er høy og barnehagene finner ikke vikarer.

Ikke tilstrekkelig bemanning i utgangspunktet

I brevet til Kunnskapsdepartementet skriver vi følgende:

Foreldreutvalget for barnehager har over tid påpekt at dagens bemanning i barnehagen ikke er god nok. Dagens bemanningsnorm gir ikke en tilstrekkelig bemanning gjennom hele dagen, og er sårbar for fravær blant de ansatte. Denne høsten har vist oss at barnehagene, gjennom nedstenging og åpning, er utsatt for eksponering av sykdom i bølger.

Foreldre er bekymret og ønsker en barnehage med stabil og god bemanning, som i større grad tåler det trykket en pandemi påfører.

Strategi mot bemanningskrisen

I løpet av den siste tiden har kunnskapsministeren møtt blant annet Utdanningsforbundet og PBL. FUB mener det er på sin plass å høre om Kunnskapsdepartementet har planer for å bedre bemanningen i barnehagene:

Det er grunn til å tro at sårbar bemanning og høyt sykdomstrykk kan bli normalen mer enn unormalen en stund framover.

Barnehagenes bemanning er såpass kritisk at den ikke klarer å håndtere en pandemi som vi nå står oppe i, og vi opplever nå at det er krise ute i barnehagene. FUB etterspør hva som er KD sin strategi, både på kort og lang sikt, for å styrke bemanningen ute i barnehagene?»

Les mer om Bemanning i barnehagen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev