Einar OIav Larsen

FUB-leder Einar Olav Larsen.

Jeg heter Einar Olav Larsen (42) er gift og far til tre jenter på tre og fem år som begge går i Kanutten barnehage i Verdal.

Jeg er utdannet folkemusiker og komponist fra Ole Bull-akademiet i Voss, og har fiolin som hovedinstrument. Jeg har vokst opp i en musikalsk familie, med både far og bror som er folkemusikere. Jeg jobber som frilansmusiker og musikkpedagog og spiller med flere band. 

Jeg har vært tillitsvalgt til SU i to år, og har også sittet i styret i det kommunale foreldreutvalget (KFU) i Verdal i to år med blant annet ansvar for revidering av vedtektene.

Jeg er opptatt av å se barnehage og skole samlet i større grad. Det bør være samme status for barnehage som skole når det gjelder rammeverk og ellers. Har barnehagefeltet, som er ferskere og mer «dynamisk», noe å lære bort til skolefeltet?

Jeg mener ellers at det er viktig med et godt foreldresamarbeid og -engasjement fra barnehagen av fordi det også skal fungere inn i skolen senere.

Og jeg er opptatt av å utnytte de «forser» som Norge har med nærhet til natur/friluftsliv/landbruk osv.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.