Driftsformer

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Barnehagene varierer både i driftsform og eierform. De fleste barnehagene er ordinære heldagsbarnehager eid av kommunen eller en privat barnehageeier, men det finnes flere varianter og foreldre kan ofte velge hva som passer dem og barnet best. I denne artikkelen får du oversikt over de viktigste eier- og driftstypene av barnehager.

Barnehageeiere

Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk, barnehageeieren har dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet”, dette står i barnehageloven paragraf 7. Alle barnehager skal være registrert med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Det finnes tre typer barnehageeiere; kommunale, private og ideelle barnehager. I Norge i dag er det en liten overvekt av private barnehager. Alle eierformene og driftsformer må forholde seg til samme lover og rammeplaner, og alle opererer med samordnet opptak via kommunen barnet bor i. Makspris for foreldrebetalingen er lik uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat, men barnehageeier kan vedta lavere foreldrebetaling. Uansett skal kvaliteten være lik, og må forholde seg til pedagognormen (legges inn link) og bemanningsnorm (legges inn link).

  • Kommunale barnehager: Kommunale barnehager er barnehager eid av kommunen.
  • Private barnehager: Private barnehager eies av privatpersoner eller selskaper som driver barnehagedrift. Private barnehager finansieres med foreldrebetaling og offentlige tilskudd.
  • Ideelle barnehager: Ideelle barnehager er ikke-kommersielle barnehager som er drevet av organisasjoner eller stiftelser. Barnehagene kan ha religiøse eller verdibaserte formål eller være for ansatte i store organisasjoner som har egne barnehager.

Typer av barnehager:

  • Ordinære heldagsbarnehager: Dette er det mest vanlige barnehagetilbudet, og inkluderer alle typer eierformer.
  • Kortidsbarnehager: Disse barnehagene har kortere åpningstid, for eksempel mellom 10-14, eller åpent færre dager i uken. Da gjelder også foreldrebetaling etter omfanget barnet har plass i barnehagen.
  • Familiebarnehager: Foregår med mindre grupper barn, i private hjem. Familiebarnehagene har ikke samme krav til bemanning som de ordinære barnehagene, og driften utføres av en familiebarnehageassistent. Assistenten skal få oppfølging av en barnehagelærer. Kommunene har ansvaret for oppfølgingen av familiebarnehagene.
  • Åpen barnehage: Åpen barnehage er annerledes fordi den krever ikke barnehageplass og er tilbud til barn og foreldre som er hjemmeværende, for eksempel i permisjon. Åpen barnehage finnes ikke i alle kommuner, men oftest i de større byene.

Samarbeid med foreldrene

Uansett eier eller driftsform i barnehagene skal man samarbeide med foreldrene. Dette er lovfestet i barnehageloven paragraf 4: Slik står det i barnehageloven: «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.»

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev