Bruk av digitale verktøy i barnehagen

Hender det at når du henter i barnehagen spiller eller ser barnet ditt på en skjerm, eller alle barna er samlet for å se en film? Kanskje synes du dette er helt ok, eller kanskje du synes at dette ikke er noe barnehagen skal bruke tid på?

Dette er et tema som engasjerer mange foreldre, og kan vekke delte reaksjoner. Hva er egentlig målet med skjerm i barnehagen, og hva er riktig bruk? I denne artikkelen gir vi deg svaret.

Hva er målet med skjerm i barnehagen?

Utdanningsdirektoratet sier om skjerm i barnehagen at: “Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.”

Bruk av skjerm i barnehagen har som oftest et formål. Spill kan for eksempel brukes til læring av farger, bokstaver og tall, å se film kan barnehagen gjøre som del av læringen om et tema og gi bakgrunn for samtale. Men det skjer også at barnehagen bruker skjerm når de skal kose seg litt ekstra.

Det viktigste er at de barnehageansatte utøver sin kompetanse på dette område og tar bevisste digitale valg på barnas vegne. Riktig bruk av teknologi i barnehagen gir kompetanse, samarbeidsevne, glede og mestring.

Dette sier utdanningsdirektoratet om personalets vurderinger rundt skjermbruk i barnehagen.

“Personalet skal:

  • utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern.
  • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.
  • vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk.
  • utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.”

Hva er riktig bruk?

Verden digitaliseres, og teknologi og digitale verktøy er noe vi alle må forholde oss til. Bruk av digitale verktøy i barnehagen skal gi barna en begynnende forståelse av bruk av skjerm, og det skal brukes med omhu. Barnehageloven paragraf 1 sier at: “Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.” Dette gjelder også for bruk av digitale medier, og barnehagen skal hjelpe barna å få et positivt og sunt forhold til dette.

Når skjerm brukes feil

Mener du at din barnehage bruker for mye, eller skjerm på feil måte? Da bør du ta dette opp med pedagogisk leder i barnehagen slik at han eller hun kan forklare bakgrunnen for skjermbruken, og hvordan dette er en del av den pedagogiske opplæringen. Du kan også snakke med andre foreldre i barnehagen om dette, for å se om flere er enig. Det kan også være et relevant tema for samarbeidsutvalget (SU) eller FAU i barnehagen.

LES MER OM: Bli en aktiv del av barnas digitale hverdag.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev