Barnehagen i sosiale medier

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Barn og nettbrett, barn med ipad, sosiale medier
Bildet viser to små barn som sitter og ser på en ipad.

Mange barnehager bruker sosiale medier for å vise foreldene hva barna holder på med i barnehagen. Dette er en fin arena for foreldrene for å få innblikk i barnehagehverdagen, men det krever at barnehagen gjør dette på en gjennomtenkt måte og at det legges klare retningslinjer for bruk.

Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen bør i samråd med foreldrene drøfte hva slags sosiale medier barnehagen skal bruke, hvilket innhold og til hvem.

Personvern og samtykke

Når barnehagen bruker sosiale medier som en kanal for å vise frem barnehagedagen for foreldrene, må foreldrene først gis samtykke. Dette gjør de ved å signere et skjema som forklarer hva kanalen brukes til og hva som postes der. En per avdeling bør være ansvarlig for kontoen, slik at man har

For å ha god oversikt anbefaler vi at hver avdeling har en ansatt med ansvar for sin avdelings konto. På denne måten er det lettere å sikre seg at vedkommende har satt seg godt inn i reglene om personvern og innholdet i samtykke.

Dette er datatilsynets råd om hva samtykkeerklæringen bør inneholde:

  • Er det greit at det tas bilder/film av barnet?
  • Er det greit at bildene publiseres på åpne/passordbeskyttede nettsider?
  • Er det greit at bilder av barnet deles i sosiale medier? (Her må det spesifiseres hvor bildene vil kunne publiseres og om det er åpne eller lukkede profiler/grupper. Det bør også være mulig å velge hvilke kanaler man gir samtykke til.)
  • Er det greit at bildene publiseres i trykksaker relatert til skolen/barnehagen/organisasjonen?

Skjønn viktig

Det er viktig at deling av

Når man deler bilder av barn på nett og i sosi så er det viktig å gjøre det med stor forsiktighet, selv om det kun er på lukkede grupper. Her er noen regler som bør følges:

  • Ingen nærbilder av barna.
  • Ingen bilder av barn med lite klær.
  • Barnehageansatte bør sette av en begrenset tid til dette, slik at barna ikke føler at de “til enhver tid” blir tatt bilde av.
  • Eventuelle kommentarfelt må modereres.
  • Barnehagen må ikke legge igjen “digitale spor” av barna, derfor må bilder av barn som har sluttet i barnehagen slettes.
  • Ikke alle foreldre er på sosiale medier, derfor bør andre kilder være informasjonskanaler.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev