Barnehagen i sosiale medier

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Mange barnehager bruker sosiale medier for å vise foreldene hva barna holder på med i barnehagen, hva slags prosjekter de har, og ting de har gjort. Dette kan være en fin arena for foreldrene for å få innblikk i barnas liv i barnehagen, men det krever at barnehagen gjør dette på en gjennomtenkt måte og at det legges klare retningslinjer for bruk. Samarbeidsutvalget i barnehagen bør i samråd med foreldrene drøfte hva slags sosiale medier barnehagen skal bruke, hvilket innhold og til hvem.

Personvern og samtykke

Hvis barnehagen skal bruke sosiale medier som en kanal for å vise frem barnehagedagen for foreldrene, må dette gis samtykke til av foreldrene ved at de signerer et skjema som sier hva kanalen skal brukes til og hva som skal postes der. En per avdeling bør være ansvarlig for kontoen, slik at man har god oversikt over hvem som har tilgang og at vedkommende har satt seg godt inn i reglene om personvern og innholdet i samtykke.

Dette er datatilsynets råd om hva samtykkeerklæringen bør inneholde:

  • Er det greit at det tas bilder/film av barnet?
  • Er det greit at bildene publiseres på åpne/passordbeskyttede nettsider?
  • Er det greit at bilder av barnet deles i sosiale medier? (Her må det spesifiseres hvor bildene vil kunne publiseres og om det er åpne eller lukkede profiler/grupper. Her bør det være mulig å velge hvilke kanaler man gir samtykke til.)
  • Er det greit at bildene publiseres i trykksaker relatert til skolen/barnehagen/organisasjonen?

Skjønn viktig

Det er viktig at deling av bilder av barn på nett gjør med stor forsiktighet, selv om det kun er på lukkede grupper. Her er noen regler som bør følges.

  • Ingen nærbilder av barna.
  • Ingen bilder av barn med lite klær.
  • Barnehageansatte bør sette av en begrenset tid til dette, slik at barna ikke føler at de “til enhver tid” blir tatt bilde av.
  • Eventuelle kommentarfelt må modereres.
  • Barnehagen må ikke legge igjen “digitale spor” av barna, derfor må bilder av barn som har sluttet i barnehagen slettes.
  • Ikke alle foreldre er på sosiale medier, derfor bør andre kilder være informasjonskanaler.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.