Barnehagebarn og skilsmisse

Hvert år opplever om lag 20 000 barn at foreldrene skiller seg eller blir separert. Foreldrenes samarbeid ved en skilsmisse er svært viktig for hvordan barn opplever den nye hverdagen, og det er viktig at barnehagen samarbeider godt med begge foreldrene.

Barnehagen er spesielt viktig som kjent og trygg arena for barn som går gjennom samlivsbrudd. I denne artikkelen får du gode råd til deg som foreldre, og hva som er viktig å tenke på ved samlivsbrudd.

Samarbeid med barnehagen viktig

Barnehagen bør ha gode rutiner for hvordan barn som går gjennom skilsmisse følges opp og møtes i barnehagen. For barnets beste er det viktig at de ansatte inviterer foreldrene til å reflektere over situasjonen, og hvordan man best samarbeider slik at hverdagen blir så god for barnet som mulig. Det skal ikke være personavhengig hvordan barnet og foreldrene møtes i en vanskelig livssituasjon. Alle som jobber i barnehage skal ha kompetanse til å se om et barn eventuelt ikke har det bra, og det er styrer som har ansvaret for at alle barnehageansatte har denne kompetansen.

Noen viktige temaer å snakke med barnehagen om:

  • Hva vet barnet: barnehagen bør vite hva barnet har blitt informert om, og hva dere har snakket om i familien. Hvorfor kan ikke mamma og pappa bo sammen lenger? Det er viktig at alle voksne kommuniserer det samme til barnet, slik at forvirring ikke oppstår.
  • Hente/bringe: Hvem skal levere og hente? Barnehagen bør få tydelige beskjeder om dette slik at man kan forberede barnet om hvem som henter den dagen, og at det gis informasjon til riktig forelder om for eksempel skiftetøy om barnet har to hjem.
  • Utviklingssamtaler: begge foreldrene har rett til å delta i utviklingssamtaler, derfor bør foreldrene samarbeide om dette slik at man finner en tid som passer begge, og begge får lik informasjon. Steforeldre har ikke rett til å delta i utviklingssamtaler uten at begge foreldre har samtykket.
  • Hvilke behov har familien? Hva slags informasjonsutveksling er best med delt foreldrerett? Dette må barnehagen finne ut av sammen med foreldrene, og det bør avklares forventninger mellom barnehageansatte og foreldrene.

Det finnes hjelp å få ved samlivsbrudd

Noen samlivsbrudd kan være konfliktfylte og foreldrene kan ha vanskeligheter med å samarbeide om barnet. Da kan det være en god ide å søke hjelp, og det finnes flere man kan henvende seg til.

  • Barnehagen: de ansatte i barnehagen har lang erfaring og verdifull kompetanse om hva som fungerer best for barn. Spør barnehagen hvordan de opplever barnet ditt, er han eller hun “seg selv” eller er det ting dere som foreldre bør gjøre annerledes eller samarbeide bedre om?
  • Familievernkontor: Familievernet er et statlig tilbud i forbindelse med samlivsbrudd og konflikter mellom foreldre, og utfører lovpålagt mekling ved samlivsbrudd. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning.
  • Helsestasjon: Helsestasjonen er et tilbud til alle barn og foreldre, og finnes over hele landet. Helsestasjonene har både helsesøstre og andre faggrupper som kan gi veiledning, råd og støtte ved en skilsmisse.
  • Oss i foreldreutvalget: FUB er et nasjonalt, uavhengig organ for foreldre med barn i barnehage. Både foreldre og barnehageansatte kan ta kontakt med FUB for råd og veiledning i barnehagespørsmål og spørsmål som angår foreldrene og de ansatte. FUBs tjenester er gratis.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev