Ansatte skilte toåring fra de andre med stoler og puter: – Barnet satt på gulvet og gråt

Bildet viser en gutt som er stengt inne, adskilt fra lek., illustrasjonsfoto: colourbox
Bildet viser en gutt som er adskilt fra lek bak en port. Illustrasjonsfoto: colourbox

De voksne på avdelingen hadde brukt en stol, en puff og to reoler for å la et barn være alene på andre siden. Barnet satt på gulvet og gråt. Jeg får beskjed om å ikke bry meg om det, at det bare er trass og at han prøvde å ta en leke fra et annet barn.

Historien er en av flere henvendelser Foreldreutvalget for barnehager fikk fra foreldre som fortalte om ansatte som krenket barn i barnehagen. I 2022 opplevde FUBs barnehagerådgivere generelt en klar vekst i henvendelser om utestenging, vold og trakassering i barnehagen. At så mye som en tredjedel av disse henvendelsene involverer ansatte som krenker barn, bekymrer særlig. En mor, som ønsker å være anonym, har gitt oss tillatelse til å gjengi en situasjon, slik hun opplevde den:

«De voksne på avdelingen hadde brukt en stol, en puff og to reoler for å la et barn være alene på andre siden. Barnet satt på gulvet og gråt. Høyt. Jeg prøvde å levere, men sto i døråpningen i noen minutter for å se an situasjonen. To voksne var inne på rommet, men ingen reagerer. Jeg går inn og sier: Stakkars (navn) går det bra? Jeg får beskjed om å ikke bry meg om det, at det bare er trass og at han prøvde å ta en leke fra et annet barn«.

– Du skulle prøvd å være på avdelingen en hel dag

Antall rådgivninger om barnehagesaker økte fra 223 i 2021 til 262 i 2023. Mange temaer går igjen, men det har altså vært en tydelig økning av saker som handler om at barn ikke føler seg trygge i barnehagen. Antallet steg med over 30 prosent fra 2021 til 2022. Fra 33 rådgivninger til 50. Økningen er enda tydeligere om vi tar med 2020. Da kom 17 henvendelser om temaet.

Mobbing i form av kloring og biting, utestenging fra lek, trusler og generell utrygghet er utslagsgivende når foreldre med utrygt barn søker råd, men det er også flere krenkelser fra ansatte. 15 av rådgivningene i fjor handlet om dette. Tilbakemeldingen fra moren som reagerte på at et barn ble innestengt, inneholder flere typiske elementer fra slike saker. Slik beskriver hun hendelsesforløpet videre med den lille gutten som ble fysisk adskilt fra de andre barna:

«Jeg påpeker at det må da være mulig å hjelpe han med å komme over det? At han bare er to år og at det ikke er godt å ha det slik. En tredje voksen kommer inn og jeg får til svar at jeg skulle prøvd å være på avdelingen en hel dag, for å se. Og at han bare må slutte å gråte for det er ingen vits i å oppføre seg slik. De tre voksne ga gang etter gang beskjed om at det ikke var grunn til å gråte, at han måtte skjerpe seg, og at han startet problemet. Tre mot en.

Fersk lov – økt fokus

Utvalgsleder i Foreldreutvalget for barnehager, Einar Olav Larsen, sier at historien er rystende og at det er viktig at hendelser som dette tas tak i.

– Økt antall henvendelser om mobbing og krenkelser kan komme fra loven om trygt og godt barnehagemiljø som kom i 2021. Foreldrene som kjenner lovverket vet at barnet deres har rett på å ha det trygt og godt. De vet hva som ikke er greit. De vet at barnehagen har plikter og at barnet har rettigheter. Allikevel ser vi fremdeles altfor mange eksempler på at det skjærer seg mellom hjem og barnehage når foreldrene sier fra. Vi gjentar det til det kjedsommelige at barnehagebarn er rettsløse sammenlignet med skolebarn. Barnehageforeldre må få adgang til å klage inn fastlåste saker til en nøytral part, slik man kan i skolen. Så lenge man ikke har dette sikkerhetsnettet i barnehagen vil man ikke få en fullverdig gjennomgang av barnehagenes praksis, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Når ansatte krenker barn handler det ofte om ulike former for grensesetting. Å stenge et barn ute fra lek med fysiske sperrer er bare et eksempel. FUB får rådgivninger om ansatte som klyper, holder fast eller snakker nedsettende til enkeltbarn rundt måltider eller ved av- og påkledning i garderoben.

– Jeg skjønner at det kan være vanskelig å si fra når en kollega gjør noe som oppleves ugreit, men det er lovpålagt. Tre ansatte mot et lite barn er et grovt lovbrudd. Mange barnehager tar slike saker på alvor og er flinke til å ta opp saker internt. Måten de ansatte håndterer følelsene til barn avslører kvalitetsforskjellene i barnehagene våre. De som sliter med barna, sliter som regel også med relasjoner til foreldrene, sier FUB-lederen.

Det hører med til historien om barnet som ble adskilt fra de andre barna at moren som meldte fra, trøstet gutten. I etterkant er saken tatt opp med barnehagestyrer og guttens foreldre. Moren som varslet har gitt FUB tillatelse til å gjengi historien. Hun sier at hun stoler på at prosessen nå blir håndtert på riktig vis.

– Tar ikke foreldre på alvor

Det totale antall rådgivninger i 2022 gikk opp med rundt 15 prosent. Ikke overraskende så er samarbeidsproblem mellom foreldre og barnehage den mest hyppige kategorien. 83 henvendelser handlet om dette. Det er flere utløsende faktorer for samarbeidsproblemene, men de fleste foreldrene forteller om manglende informasjon om og involvering i prosesser, som igjen ofte fører til et dårlig samarbeidsklima. Gjennomgående i mange av saker er at det ofte starter med små problemer, så eskalerer det fordi foreldrene føler at de ikke blir tatt på alvor. Spørsmål om organisering av samarbeidsutvalget (SU) og FAU er en annen gjenganger, men i år har antallet gått merkbart ned fra 78 i 2021 til 50 i 2022.

– I 2022 publiserte vi nytt hjelpemateriell om hvordan man jobber godt i SU og FAU. Vi håper selvsagt at mange har fått svar på sine spørsmål via hjemmesidene, avslutter Einar Olav Larsen.

LES OGSÅ: Dette spurte foreldrene FUB om i 2021

Rådgivninger 2022

Samarbeidsproblemer hjem-barnehage83
Trygt og godt barnehagemiljø/mobbing50
Rådsorgan: spørsmål om SU, FAU og foreldreråd50
Organisering i barnehagen17
Bemanning14
Tabellen viser antall rådgivninger per tema for FUB i 2022. Noen rådgivninger registreres ved flere temaer.

Rådgivninger 2021

Rådsorgan: spørsmål om SU, FAU og foreldreråd84
Samarbeidsproblemer hjem-barnehage78
Trygt og godt barnehagemiljø/mobbing33
Organisering i barnehagen15
Åpningstid11
Foreldrebetaling4
Vedtekter

4
Tabellen viser antall rådgivninger per tema for FUB i 2021. Noen rådgivninger registreres ved flere temaer.

Rådgivninger 2020            

Rådsorgan: spørsmål om SU, FAU og foreldreråd                        53
Samarbeidsproblemer hjem-barnehage50
Trygt og godt barnehagemiljø/mobbing17
Mat i barnehagen11
Organisering i barnehagen9
Bemanning9
Åpningstid7
Overganger innad i barnehagen7
Kvalitet i barnehagen6
Tabellen viser topp ti lista for rådgivninger i 2020. Totalt kom det inn 234 henvendelser dette året.

Har du spørsmål til våre rådgivere? Ring oss på 477 99 200 eller kontakt oss via skjemaet under.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev