Allergier og matintoleranse i barnehagen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Det er forskjellig fra barnehage til barnehage hva gjelder mat, hva som må tas med hjemmefra og hvilke måltider barnehagen eventuelt tilbyr. Måltidene skal fremme barnas utvikling og være en god og trygg arena for barna.

Der barnehagen serverer mat skal det tilpasses for barn med allergier og matintoleranser. Det er foreldrene som må informere og gi råd til barnehagen om hvilken mat barnet kan spise eller ikke tåler. Barnehagen må også vite hva som skjer om barnet ved et uhell får i seg mat de ikke tåler. Hvordan skal disse symptomene eventuelt behandles? Informasjon fra Helsedirektoratet sier at “De fleste allergiske reaksjoner hos barn skyldes proteiner i melk, egg, fisk og nøtter og sjeldnere soya og hvete. Vanlige matoverfølsomhetstilstander er laktoseintoleranse og cøliaki.” Hos de minste barna er melkeallergi og allergi mot egg mest vanlig

Mattilpasning i barnehagen

Spisestundene i barnehagen er fine “lommer” som bryter opp barnehagedagen, der de får en roligere stund og påfyll av energi. Dette kan også være gode stunder for samtaler, til å lære nye ord og til å lære å vente på tur. Noen barn har matintoleranser og allergier og trenger tilrettelagt mat. Det bør legges opp til at barn med tilpasningsbehov av maten og de andre får så like måltider som mulig, slik at dette ikke er en kilde til “fristelser” for de andre barna og slik at dette oppleves som naturlig for barna som trenger dette. Matintoleranse bør gjerne dokumenteres av foreldrene. Det kan for eksempel gjøres med en legeerklæring slik at barnehagen vet hva de må forholde seg til.

Mattilpasningen skjer i samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Det kan også gjøres med hjelp fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller helsestasjonen om det skulle trenges veiledning på temaet.

Tilpasset mat og betaling

I de tilfellene der foreldrene betaler kostpenger til barnehagen må det kunne forventes at barnehagen kjøper inn og dekker mat og drikke til barn som har en type matintoleranse. Dersom barnehagen ikke praktiserer dette, kan ikke barnehagen kreve kostpenger fra foreldre som medbringer egen mat og drikke til barnet sitt. Slik alternativ mat og drikke kan ofte ha en høyere kostnad enn ordinære matvarer. Dette bør ikke være et hinder for at barnehagen foretar innkjøpene av dette. Skulle innkjøp av alternativ mat og drikke føre til økonomiske utfordringer for barnehagen, må barnehagen i dialog med barnehageeier finne en løsning på dette. Eventuelt kan temaet bringes opp til diskusjon i barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev