3-5-åringene

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Hva er det som kjennetegner 3-5-åringene? Hva er typiske utviklingstrekk og hva kan vi forvente? Hvilke aktiviteter trives denne aldergruppen med?

3–5-åringene i barnehagen går ofte på samme avdeling, såkalt storbarnsavdeling. I noen barnehager er barna organisert i aldersblandede grupper (1–6 årsgrupper), eller i mer aldershomogene grupper. Selv om barnehagen benevner denne aldersgruppen som «de store barna», har vi fremdeles med små barn å gjøre. 3-5-åringene i barnehagen går ofte på samme avdeling, såkalt storbarnsavdeling. I noen barnehager er barna organisert i aldersblandede grupper (1–6 årsgrupper), eller i mer aldershomogene grupper. Selv om barnehagen benevner denne aldersgruppen som «de store barna», har vi fremdeles med små barn å gjøre.

Lek og aktivitet

3-5-åringene preges av aktiv lek. Hos 3-åringene er utforskertrangen og grovmotoriske aktiviteter ennå favorittene, men en begynnende interesse for rollelek har absolutt begynt å melde seg. 3-åringene er fremdeles små barn, og har et stort behov for fysisk nærhet og god omsorg fra de voksne. Språket er i en rivende utvikling, og mange 3-åringer snakker i setninger med tre til fem/seks ord. 3-åringene har behov for god gulvplass til fysisk lek og lekemateriell det er mulig å bygge og konstruere med, f.eks. store klosser og puter. Utelek hvor barna inviteres til å være i fysisk bevegelse og hvor plassen er stor, er viktig for 3-åringene.

Denne aldersgruppen barn er også glad i å bli lest for, men mestrer ikke alltid å sitte stille over lengre tid om gangen. Bøker med konkrete illustrasjoner, hvor barnet kan være med å benevne det som skjer på bildene, fenger lett denne aldersgruppen. Korte samlinger og ikke for strenge krav om å sitte lenge ved matbordet, er å anbefale for barn i denne alderen, bl.a. for å forebygge unødvendige konflikter og negativ oppmerksomhet samt unngå krav barn på denne alderen ikke har forutsetning for å mestre.

Roligere med alderen

Når barnet fyller 4 og etterhvert 5 år, går barnet over i en «roligere» periode med interesse for flere bordaktiviteter og leker/spill med regler. 4–5-åringenes stadige bedre utviklede finmotorikk gjør sitt til at aktiviteter som f.eks. å tre perler og fingerhekle med garn er lystbetont. Flere grov- og finmotoriske ferdigheter hos barna er nå godt utviklet og gir barna en opplevelse av å mestre. Også 3-5-åringene trives meget godt med fysisk lek, bevegelse og aktivitet, og har behov for å variere mellom stillesittende og aktiv lek.

Aldersgruppen er glade i høytlesning og kan sitte stille over en lengre tidsperiode med å lytte til bøker og gjerne spennende historier. Aldersgruppen kan også gjenfortelle historier i større grad, og har en forkjærlighet for vitser og gåter. Hos 4–5-åringene er rolleleken godt utviklet, og de kan holde på lenge med samme lek. Denne aldersgruppen har derfor stor glede av leker og innhold som innbyr til rollelek: utkledningstøy, kjøkkenutstyr, smådyr og dokker, samt erfaringer fra dagliglivet, turer og kulturelle opplevelser. Språket ledsager gjerne leken og de har et stort ordforråd, rundt 13 000 ord, og velutviklede 5–8 ordsetninger.

Sosial utvikling

3-åringene synes det er utfordrende å vente på tur og vil gjerne ha sine behov tilfredsstilt her-og-nå. 4–5-åringene tåler bedre å vente på tur og å få beskjed om å vente litt. De forstår lettere forskjell på rett og galt og kan lettere justere adferden med verbal rettledning. 3-åringene kan fint klare å konsentere seg, men ikke alltid over så veldig lang tid. Det er selvfølgelig store individuelle forskjeller på 3-, 4- og 5-åringer, men 3-åringene foretrekker nok fysisk lek og bevegelse framfor å sitte stille ved et bord å tegne.

3-åringene har begynt å tegne menneskelignende tegninger, ofte det vi på fagspråket kaller «hodefotinger». Dette er tegninger med stort hode uten kropp, hvor armer og ben stikker direkte ut fra hodet. 4–5-åringene kan konsentrere seg i lengre tid ad gangen med å spille spill eller bygge konstruksjoner. Mange kan følge bruksanvisninger på Lego og andre byggverk. De er også godt kjent med fargene og tegner både mennesker og kjøretøy. Ofte er tegningene virkelighetsnære og detaljrike som f.eks. fingre med ring. Noen skriver navnet sitt, men snur ofte bokstaver speilvendt. De benytter «pinsettgrepet» når de bruker blyant og klarer som regel å klippe med saks.

«Der hvor det er barn, der er den gylne tid.»

Novalis

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev