– Vi skal ikke ha det sånn i barnehagen

Barneombudet og Redd Barna stilte seg bak kravet om at barnehagebarn må få en nøytral klageinstans dersom de opplever mobbing, krenkelser og utenforskap i barnehagen. Også SV gikk langt med sine løfter.

Les mer

Aktuelle saker

Se flere artikler
Ansatt sammen med barn i barnehagen

Fra liten til stor avdeling i barnehagen

Å begynne i barnehagen eller å gå fra barnehage til skole er overganger som vies mye oppmerksomhet. Men overganger innad i barnehagen innebærer også store forandringer for små mennesker.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev