PBL-aksjonen: unødvendig belastning for foreldre

FUB har fått en rekke henvendelser fra foreldre som er frustrerte over den kommende aksjonen i PBLs barnehager førstkommende onsdag. – Aksjonsformen skaper ulemper for allerede hardt pressede foreldre, sier Einar Olav Larsen.

Aktuelle saker

Se alle artikler
Ansatt sammen med barn i barnehagen

Fra liten til stor avdeling i barnehagen

Å begynne i barnehagen eller å gå fra barnehage til skole er overganger som vies mye oppmerksomhet. Men overganger innad i barnehagen innebærer også store forandringer for små mennesker.

Hvem er FUB og hva kan vi hjelpe til med?

FUB veileder både foreldre og barnehageansatte i spørsmål som handler om barnas hverdag i barnehagen.

Vi holder også foredrag om hvordan samarbeidet mellom hjem og barnehage kan styrkes.

FUB skal jobbe etter følgende hovedmål: «Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.»

Meld deg på vårt nyhetsbrev.