FUG ber myndighetene om å innføre rutiner for lufting av klasserom

Bildet viser et tomt, norsk klasserom med pulter og stoler. FUG ber nå myndighetene om å innføre rutiner for lufting av klasserom for å bøte på covid-smitte. foto: Colourbox.

FUG er bekymret for luftkvaliteten i norske klasserom. Bekymringen bare øker i takt med økningen av covid-smitte blant og barn og unge. Nå har vi bedt myndighetene se på muligheten om å innføre rutiner for lufting av klasserom.

– Vi vet at god luftkvalitet i klasserommene er en viktig smittebegrensende faktor, sier FUG-leder Marius Chramer.

I et brev til Kunnskapsdepartementet, Helsedepartementet og Utdanningsdirektoratet ber nå FUG styresmaktene om å vurdere innføring av rutiner for lufting av klasserom som smitteverntiltak.

Covid-smitte: belastning for elevene

Smittebølgen vi er inne i nå er en belastning for elevene som blir smittet og utsatt for utstrakt testing; med tapt læring og redusert sosial kontakt. Dette fører igjen til en vanskelig periode for foreldrene som må være hjemme fra jobb for å ivareta omsorgen for barna, og for skolene som opplever svært høyt fravær blant sine ansatte.

FUG har et sterkt ønske om å finne effektive tiltak som kan hindre en ny nedstengning av skoler i stor skala.

Et anbefalt tiltak

Det europeiske smittevernbyrået anbefaler lufting av lokaler som ett av tiltakene for å bekjempe omikron-varianten. Helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte til Aftenposten 2. desember at dette er noe som er viktig at man også er godt kjent med i Norge, siden det kan være smitte i de aller minste dråpene som gjør at smittefaren holder seg i luften i relativt lang tid.

Det har nylig også kommet fram at både håndvask og bruk av håndsprit har begrenset effekt.

– Bjørn Guldvog allerede har vært ute og nevnt lufting som et tiltak for å bekjempe omikron-varianten. Vi vet det er kaldt her i landet, men det finnes retningslinjer for utlufting i Belgia, sier Chramer.

Anbefaler CO2-målere

I Belgia har myndighetene i Flandern laget svært konkrete retningslinjer for bruk av ventilasjon og lufting som smitteforebyggende tiltak og anbefaler bruk av co2-målere for å holde co2-nivået i inneluften under 900 ppm.

FUG ber berørte myndigheter om å vurdere innføring av konkrete retningslinjer for ventilasjon og lufting, gjerne ved bruk av co2-målere, som smitteforebyggende tiltak i norske skoler. Retningslinjene finner du her (for å forstå anbefaler vi at man oversetter til engelsk via Google translate). Retningslinjene inneholder også egne råd for utlufting i kalde perioder.

– Vi i FUG støtter prioriteringen om å skjerme barn og unge, men ser at alle i skolen er utsatt slik situasjonen er nå. Lufting og eventuelt co2-målinger vil være effektive og lite inngripende tiltak som kan bidra til skolene fortsatt kan holdes åpne.

LES OGSÅ: Krever strakstiltak: – Tilstanden i norsk skole er en skam